UKÁZKA TVORBY

SKLO„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde